Dr n. med. Aleksandra Brzozowska

Absolwentka Pomorskiej Akademii Medycznej z 2005 r, obroniła pracę doktorską i otrzymała tytuł doktora nauk medycznych w 2014 roku. Członek International Congress of Oral Implantologists oraz Polskiego Towarzystwa Chirurgii Jamy Ustnej; ukończony I stopień Akademii Dawsona. Jest także członkiem PSI – Polskiego Stowarzyszenia Implantologicznego. Od 2015 roku ma status rezydenta na Wydziale Chirurgii Stomatologicznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego.