W naszych gabinetach nie stosujemy zamienników

W zakładzie J. Bochińska – Stomatologia używamy wyłącznie oryginalnych produktów oraz komponentów. Zaznaczamy jednocześnie, że nie stosujemy zamienników, ani materiałów kompatybilnych z oryginalnymi produktami stomatologicznymi.

 

Gwarancja na implanty

Nasze implanty objęte są trwającą 10 lat gwarancją (dotyczy części wewnątrzkostnej – śruba).

Implanty wykonywane w naszym zakładzie dentystycznym posiadają gwarancję trwającą 10 lat (dotyczy śruby, czyli części wewnątrzkostnej).

uśmiechnięty starszy pan

 

Proteza całkowita i szkieletowa

  • maksymalny czas gwarancji wynosi 2 lata,
  • czas gwarancji wynosi 6 miesięcy, jeśli zachodzi przypadek braku pojedynczych zębów lub protezy dolnej.
  • gwarancja może zostać przedłużona do 2 lat po uzupełnieniu wszystkich braków w uzębieniu

Uzupełnienia ceramiczne

  • maksymalny czas gwarancji wynosi 5 lat,
  • gwarancja wynosi 6 miesięcy, jeśli oprócz wykonywanego przez nas uzupełnienia pacjent posiada inne braki zębowe,
  • jeśli w ciągu 6 miesięcy pacjent uzupełni wszystkie braki zębowe gwarancja może być przedłużona.

Wkłady koronowo-korzeniowe

  • gwarancja na wkłady koronowo-korzeniowe wynosi 1 rok,
  • gwarancji nie można udzielić, jeśli w czasie oddawania wkładu pacjent ma braki zębowe

Wypełnienia

  • gwarancja wynosi 1 rok, jednak należy pamiętać, że jej udzielenie uwarunkowane jest stanem pozostałych zębów, które powinny zostać wyleczone.

Pacjent jest zobowiązany do odbywania wizyt kontrolnych zgodnie z zaleceniami lekarza prowadzącego (nie rzadziej niż raz na rok). Jest to niezbędne, aby utrzymać okres gwarancyjny.

Warunek uzyskania gwarancji na uzupełnienia protetyczne to kompleksowe leczenie, odbywające się zgodnie z wcześniej ustalonym planem, prowadzonym w J. Bochińska – Stomatologia.

Gwarancji na leczenie w J. Bochińska – Stomatologia nie uzyska pacjent korzystający jednocześnie z usług innych gabinetów stomatologicznych – chyba, że leczenie w innej placówce odbywa się w konsultacji z naszym lekarzem prowadzącym.

Gwarancja nie obejmuje zmian i uszkodzeń, które powstały na skutek przyjmowanych leków oraz pogorszenia się ogólnego stanu zdrowia.

Gwarancją nie są objęte uszkodzenia, które powstały na skutek nieprawidłowego użytkowania prac wykonanych w J. Bochińska – Stomatologia.