Rodzaje aparatów ortodontycznych

aparat ortodontyczny

Aparaty ortodontyczne wykorzystywane są w leczeniu wad zgryzu oraz zaburzeń w ustawieniu zębów w łukach zębowych. Różne typy aparatów ortodontycznych umożliwiają dopasowanie metody leczenia do potrzeb pacjenta. Jakie aparaty ortodontyczne wyróżniamy? W przypadku jakich zmian w jamie ustnej stosuje się każdy z nich?

 

Czym jest aparat ortodontyczny ruchomy?

Jak sama nazwa wskazuje, aparat ortodontyczny nie jest zakładany na stałe, a pacjent może go samodzielnie wyjmować. Aparaty ruchome dzieli się na kilka modeli, w zależności od ich konstrukcji i sposobu działania. Wyróżniamy:

  • aparaty bierne – służące do wczesnego leczenia wad zgryzu u dzieci. Ich konstrukcja wykorzystuje siłę zwarcia i żucia. Przykładem aparatów biernych są płytki ćwiczebne z wałem skośnym i prostym oraz krążki ćwiczebne Rogersa;
  • aparaty typu Twin Block – składają się z płytki górnej dopasowanej do szczęki i dolnej dopasowanej do żuchwy, które dzięki współpracy poprawiają wadę zgryzu. Powinien być noszony cały czas, z przerwami na higienę jamy ustnej lub intensywnej aktywności fizycznej;
  • płytka Schwarza – to regulowany aparat ortodontyczny służący do rozszerzania górnych i dolnych łuków zębowych, co następuje w wyniku stymulacji przyrostu kości na szerokość. Płytka jest regulowana na wizytach kontrolnych do momentu, aż łuki zębowe dostatecznie się rozszerzą;
  • płytka Hassa — mocowana na górne trzonowce, czego celem jest poszerzenie górnego łuku zębowego w przypadku stłoczenia zębów w górnym łuku zębowych lub zbyt wąskiej szczęki w stosunku do żuchwy.

 

Jakie są rodzaje aparatów ortodontycznych stałych?

Stałe aparaty ortodontyczne mocowane są do zębów za pomocą pierścieni i służą do monitorowania i eliminowania skutków niepożądanych nawyków, do których należy między innymi popychanie zębów językiem. Wyróżniamy kilka rodzajów aparatów ortodontycznych stałych:

  • aparaty klasyczne z metalowymi zamkami lub kosmetyczny z zamkami półprzezroczystymi i przezroczystymi – wykorzystującymi siłę wytworzoną przez łuk, który utrzymywany jest w zamkach za pomocą ligatur, do przesuwania zębów i korygowania wady zgryzu;
  • aparat samoligaturujący się, którego działanie polega na przesuwaniu się metalowego łuku w szczelnie zamka z minimalnym oporem, co skraca czas leczenia i zmniejsza dolegliwości bólowe w trakcie;
  • aparaty stałe specjalne, w tym lingwalne, najmniej widoczne aparaty ortodontyczne.