dr n. med. Jolanta Sikorska-Bochińska

specjalista Io stomatologii ogólnej i IIo stomatologii zachowawczej

Specjalista Io stomatologii ogólnej i IIo stomatologii zachowawczej. Studia w Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie ukończyła w 1991 roku i po wygraniu konkursu objęła stanowisko asystenta a następnie adiunkta w Zakładzie Stomatologii Zachowawczej PAM pod kierownictwem prof. dr hab. Zbigniewa Jańczuka. W 1994 roku uzyskała tytuł specjalisty Io stomatologii ogólnej a w 2002 roku po zdanym z wyróżnieniem egzaminie uzyskała tytuł specjalisty IIo stomatologii zachowawczej. W roku 2001 obroniła pracę doktorską pod tytułem „Długoterminowa ocena wypełnień z wybranych materiałów kompozytowych oraz ich wpływu na miazgę zęba”. Jest autorem kilkudziesięciu prac naukowych publikowanych czasopismach krajowych i zagranicznych (bibliografia PUM). Wielokrotnie nagradzana przez Rektorów PAM i PUM za pracę naukową i dydaktyczną. Uczestniczyła i współorganizowała konferencje naukowe o randze krajowej i międzynarodowej. W roku 2009 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego ukończyła studia podyplomowe w zakresie Prawa Medycznego, Bioetyki i Socjologii Medycyny a w ramach Studium Prawa Europejskiego w Warszawie ukończyła specjalistyczny kurs „Ekonomika i Zarządzanie Samodzielnymi Zakładami Opieki Zdrowotnej”. Od lat pełni funkcję biegłego przy biurze Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Izby Lekarskiej w Szczecinie z zakresu stomatologii zachowawczej i endodoncji. Od 1993 roku prowadzi prywatną specjalistyczną działalność leczniczą w formie Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szczecinie oraz Kliniki Stomatologii i Estetyki Twarzy w Kamieniu Pomorskim. Cały czas współpracuje z Pomorskim Uniwersytetem Medycznym w Szczecinie jako dydaktyk. Obszar zainteresowań zawodowych: zagadnienia prawno – medyczne odpowiedzialności zawodowej, problematyka ergonomii pracy oraz diagnostyka bólu w obrębie twarzoczaszki.