Diagnostyka rentgenowska

JB stomatologia

Aparaty rentgenowskie

Gabinety wyposażone są w aparaty rentgenowskie do zdjęć punktowych. W celu przeprowadzenia szczegółowej diagnostyki pracownia radiologiczna w naszej Klinice wyposażona jest w nowoczesny aparat do wykonywania zdjęć pantomograficznych (2 D). Urządzenie jest najnowszej generacji więc emisja promieniowania jest zminimalizowana.